Svensk Elmarknadshandbok

Snabbguide till processkartorna

I syfte att skapa en god överblick av de olika aktörsrollerna vid läsning av kartorna används färgkoden nedan. Notera att samma symboler används för att åskådliggöra såväl delprocesser som aktiviteter inom delprocesser. Varje huvudprocess, delprocess och aktivitet i processkartorna är numrerad enligt nämnda hierarkiska ordning.

Delprocess eller aktivitet som huvudsakligen rör elnätsföretag. Delprocess eller aktivitet som huvudsakligen rör nuvarande elhandelsföretag.


Delprocess eller aktivitet som huvudsakligen rör tillträdande elhandelsföretag. Delprocess eller aktivitet som huvudsakligen rör balansansvarig.


Delprocess eller aktivitet som huvudsakligen rör systemansvarig. Delprocess eller aktivitet som huvudsakligen rör elproducent.


Delprocess som inte går att knyta till en enskild aktörsroll. Symbol som används för att beskriva objekt in och objekt ut.


Symbol som används för att beskriva konsekvens. Hänvisning till efterföljande eller tidigare delprocess.