Svensk Elmarknadshandbok

Svensk Elmarknadshandbok och elmarknadens processer

Välkommen till Svensk Elmarknadshandbok och elmarknadens processer. Här hittar du de processkartor, texter och illustrationer som tillsammans utgör Svensk Elmarknadshandbok. Materialet går att ladda ner och kan med fördel användas som utbildningsmaterial. Publicering av handboken sker två gånger per år, i april och oktober. Akuta förtydliganden kommer vid behov att publiceras på Elmarknadsutvecklings webbplats.

Snabbguide
Här finner du kortfattad information som underlättar läsning av processkartorna.

Processkartor - pdf
Vill du ladda ner och /eller skriva ut en eller flera processkartor finner du här samtliga processkartor i pdf-format.

Processkartor - Visio
Vill du ladda ner processkartor för att t.ex. redigera dem själv, finner du samtliga processkartor i Visio-format här.

 

Illustrationer
Genom att klicka på ”Illustrationer” kommer du till en presentation av Elmarknadshandbokens illustrationer. Genom att klicka på illustrationerna kan du studera dem i ett större format.

Handbok
Här finner du den processorienterade Elmarknadshandboken i pdf-format. Vill du söka efter en specifik term eller ett specifikt ord rekommenderar vi att du gör det i pdf-formatet av handboken.

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter på det material som visas på denna webbplats, vänligen kontakta Elmarknadsutveckling.