Svensk Elmarknadshandbok

Välkommen att kontakta Elmarknadsutveckling

Vi som kontinuerligt arbetar med att utveckla Svensk Elmarknadshandbok och tillhörande processkartor är tacksamma för dina synpunkter på allt material på denna webbplats. All återkoppling som bidrar till att göra Svensk Elmarknadshandbok ännu bättre är av betydelse. Välkommen med dina synpunkter!

Kontaktuppgifter

E-post:info@elmarknadsutveckling.se

Frågor besvaras av:

Lena Odenholm
Energiföretagen Sverige
101 53 STOCKHOLM
08-677 26 46
lena.odenholm@energiforetagen.se