Svensk Elmarknadshandbok

Illustrationer

Nedan finner du Elmarknadshandbokens illustrationer. Genom att klicka på en illustration öppnas den i ett större format i ett nytt fönster.


Bild 1: Aktörsrelationer

Bild 2: Anmälan av lev.byte

Bild 3: Cancellering av inflytt

Bild 4: Cancellering av levbyte

Bild 5: Avräkningsresultat...

Bild 6: Avräkningsunderlag...

Bild 7: Balansansvarigas...

Bild 8: Relation mellan...

Bild 9: Elnätsföretagets...

Bild 10: Fastkraft

Bild 11: Flöde av el och...

Bild 12: Flöde av mätvärden...

Bild 13: Flödet i kvalitets...

Bild 14: Förändr. i balans...

Bild 15: Hantera utflytt...

Bild 16: Inflytt anvisning...

Bild 17: Inflytt anvisning...

Bild 18: Inf. samma elhandels

Bild 19: Informationsflöde...

Bild 20: Informationsutbyte...

Bild 21: Informationsflöde...

Bild 22: Informationsflöde...

Bild 23: Kvarkraft och...

Bild 24: Nyanslutning...

Bild 25: Rapp. av andels...

Bild 26: Rapp. av energi...

Bild 27: Rapp. av kvartsvärden

Bild 28: Samtidigt in och...

Bild 29: Spelregler...

Bild 30: Avräkningsansvarigs...

Bild 31: SA avräkning...

Bild 32: Kvalitetssäkra...

Bild 33: Två balanser...

Bild 34: Elnät

Bild 35: Intäkter el

Bild 36: Flöde PRODAT

Bild 37: Beräkna balanskraft