Svensk Elmarknadshandbok

Utgåva nr 24 A - april 2024 laddar du ner här!

Svensk Elmarknadshandbok är processbaserad och processkartorna kan betraktas som en visualiserad innehållsförteckning till handboken. Genom att processer, delprocesser och aktiviteter är numrerade kan den som söker information via processkartorna snabbt finna fördjupad information i handboken om den process eller delprocess som studeras. Processkartornas numrering ligger till grund för numreringen av handbokens kapitel.

Omvänt kan läsaren av handboken enkelt relatera ett visst textavsnitt till en specifik process eller delprocess. Härigenom kan informationen enkelt placeras i ett större sammanhang och bidra till en bättre förståelse för helheten.

Kommande förändringar är markerade med röd text samt från vilket datum de gäller. I handbokens kapitel 12 finner du information om versionshanteringen som beskriver de ändringar som är gjorda sedan föregående versioner (från 10A och framåt). Svensk Elmarknadshandbok finns endast tillgänglig på svenska.

Det finns kapitel i handboken som inte har en direkt koppling till en process och informationen i dessa kapitel kan endast läsas i pdf-versionen av handboken. Kapitlen är följande:

  • Kapitel 0: Introduktion
  • Kapitel 10: Kommunikation
  • Kapitel 11: Lista över begrepp
  • Kapitel 12: Versionshantering
Symboler i handboken
Letar du efter praktiska exempel i handboken? Håll utkik efter den här symbolen eller sök i handboken på "gör så här".
Letar du efter när kunden ska informeras? Håll utkik efter den här symbolen eller sök i handboken på "informera kunden".